Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je otevřen každou lichou sobotu po svozu komunálního odpadu od 10:00 do 12:00 hodin.
Správce sběrného dvoru: pan Kolář
Skladování odpadů: papír, sklo, železo
Odvoz a likvidace odpadu: Marius Pedersen