Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obec Mostek

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura
viz kontakty

4. Kontaktní spojení
Obec Mostek
Mostek 62
565 01 Choceň
telefon: 465 544 736
mobil: 724 186 216
email: obec@mostek-uo.cz
email: ucetni@mostek-uo.cz
www: mostek-uo.cz
Úřední hodiny: Pondělí 19:00 až 21:00

5. Případné platby lze poukázat
číslo účtu: 15024-611/0100

6. IČ
279242

7. DIČ
nejsme plátcem

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti lze podat:
– osobně nebo telefonicky během úředních hodin
– písemně na adresu obecního úřadu, el. podatelny nebo datové schránky
V případě, že je žádost podána písemně, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
– komu je žádost určena
– jaká konkrétní informace je požadována
– kdo žádost podává
Lhůty pro vyřízení žádosti jsou do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Žádosti o poskytnutí informací 2019:

Žádost o poskytnutí informací 01/2019
(Vyvěšeno: 30.8.2019 | Sejmuto: 10.9.2021)